casopis@reality.sk | newsletter

časopis prináša portál Reality.sk

Vydavateľ:

NARKS – INFOSERVIS a.s.
Mierová 56, 821 05 Bratislava
IČO 35 811 218

Riaditeľ:

Mgr. Martin Lazík
tel.: +421 2 4363 0610
fax: +421 2 4342 3051

Adresa redakcie:

Mierová 56, 821 05 Bratislava

Redaktor:

Mgr. Jiří Výborný
tel.: +421 2 4363 0610
fax: +421 2 4342 3051
email: casopis@reality.sk

Redakčná rada:

Ing. Ivan Čičák
Ing. Martin Holec
JUDr. Ľubomír Kardoš
Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jiří Výborný

Grafické spracovanie:

COMUNITY, spol. s r.o.
Ružinovská 5, 821 01 Bratislava
poštová adresa / prevádzka:
Lermontovova 15, 811 05 Bratislava
tel./fax: +421 2 5341 5191
www.comunity.sk

Inzercia:

Realty Media House s.r.o.
media representative
Mierová 56, 821 05 Bratislava
tel: 0911 952 391
fax: 00421.2.43423051
info@rmh.sk

objednávky: inzercia@rmh.sk
graficke podklady: grafik@rmh.sk